Love Earth, Save The Energy

Jumat, 09 Oktober 2015

Mana Bukti?

Kiranya, hal yang baik dan benar2 itu tentu berkedudukan diatas langit. Dijunjung tinggi dan pada akhirnya, selamanya, ia akan menang. Kebaikan itu, tak ada satupun kurang-kurangnya selain tanpanya disertai bukti. Dihadapanya sang adil ia dapat menjelma. Pun selamanya Tuhan maha benar, ia maha mengetahui. Lain soal kita manusia, kiranya, Tuhan bersama hati yang bersih, dan kepala yang berfikir.

Tidak ada komentar: